NIE nummer

WAT IS HET NIE NUMMER?

Het identificatienummer voor buitenlanders (NIE) is een uniek, exclusief persoonlijk nummer, dat het hoofdbureau van politie toewijst aan buitenlanders.

Het nummer is om je kenbaar te maken bij de Spaanse fiscus. Geen zorgen dit verandert niets aan uw fiscale status in België of Nederland.

 

WAARVOOR HEEFT MEN HET NIE-NUMMER NODIG?

Het is absoluut noodzakelijk in het bezit te zijn van een NIE-nummer, om een belangrijk aantal zaken in Spanje te kunnen realiseren. Het is daarom aan te bevelen, zo spoedig mogelijk het NIE aan te vragen. Hierna noemen wij een er aantal die zonder NIE-nummer niet te realiseren zijn:

Woning

 • Het kopen of verkopen van een woning.
 • Het ondertekenen van een hypothecaire lening.
 • Vermelding in het Eigendomsregister en bij notarissen.

Bestuursorganen

 • Lokaal: de inschrijving in het bevolkingsregister van de gemeente waar men woont; het verkrijgen van een bewoonbaarheidverklaring van de woning; Onroerend Goed Belasting; motorrijtuigenbelasting, belasting op meerwaarde; bouwvergunningen, opening van bedrijven…
 • Justitie: bevolkingsregister, gratis rechtsbijstand…
 • Gezondheidszorg: het verkrijgen van een ziekenfondskaart.

Sociale Zekerheid

 • Het verkrijgen van een inschrijvingsnummer bij de sociale dienst.
 • Het indienen van een verzoek tot bemiddeling bij het arbeidsbureau (Instituto Nacional de Empleo, INEM)
 • Ontvangen werkloosheidsuitkeringen uitvoeren naar een van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte.

Economische Zaken

 • Het openen van een bankrekening.
 • Het oprichten van een zaak of bedrijf.
 • Het betalen van Rijksbelastingen en Autonome Belastingen: Inkomstenbelasting van niet-residenten (Impuesto de la Renta de los no Residentes, IRNR)
 • Vennootschapsbelasting (Impuesto de Sociedades, IS); BTW (Impuesto sobre el Valor Añadido, IVA); successierechten en belastingen op donaties (Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, ISD)…

Overige Zaken

 • Het aanschaffen van een voertuig.
 • Aansluiting nutsvoorzieningen.
 • Het verkrijgen of verlengen van een rijbewijs.
 • Onderwijs aan jongeren, academische of universitaire studies.
 • Homologatie en gelijkstelling van titels en studies.
 • Studiebeurzen

WAAR EN HOE DIENT HET NIE NUMMER TE WORDEN AANGEVRAAGD?

Het NIE nummer kan zowel in Spanje als op het Spaanse Consulaat in België of Nederland worden aangevraagd. Wij bieden u graag alle detail info aan in een document met richtlijnen om uw NIE nummer zelf aan te vragen in Nederland of België (laat even weten per mail) , of wij zorgen voor de aanvraag en ontzorgen u kompleet , aan een kleine vergoeding.

Een gouden tip : Een NIE nummer aanvraag is in België en Nederland tijdsintensief. Dus begin er op tijd mee. Na telefonische afspraak dient u zich , elk, persoonlijk aan te melden bij het consulaat. U dient per persoon een afspraak te maken.

error: Content is protected !!